Przejdź do treści

Psycholog psychoterapeuta czy psychiatra

Psycholog Racibórz

Psycholog psychoterapeuta czy psychiatra.

W dzisiejszym świecie istnieje wiele form pomocy w sferze psychicznej. Począwszy od osób: psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, czy rodzaju terapii: indywidualna, rodzinna, par, grupowa, czy też okresu trwania: terapia krótkoterminowa, długoterminowa. W tym artykule postaram się wytłumaczyć na czym polega praca psychologa, psychoterapeuty oraz psychiatry.
img-3

PSYCHOLOG

Najpopularniejsza definicja psychologa, którą można znaleźć w słownikach to “osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej”. Psychologiem zostaje osoba, która ukończyła 5-letnie studia na kierunku Psychologia i uzyskała tytuł magistra.

PSYCHIATRA

Psychiatra to lekarz medycy, który ukończył studia medyczne, a później specjalizację z psychiatrii. Psychiatra tak jak pozostali lekarze przeprowadza wywiad z pacjentem, którego celem jest postawienie konkretnej diagnozy co zazwyczaj wiąże się z wprowadzeniem leczenia farmakologicznego. Do psychiatry możemy udać się prywatnie (bez skierowania), skierowani przez lekarza rodzinnego lub z zalecenia psychologa.
W zależności od stwierdzonych zaburzeń lekarz psychiatra może włączyć tymczasowo leki, włączyć leki i zalecić pracę z psychoterapeutą lub w przypadku ciężkich zaburzeń skierować na leczenie hospitalizacyjne. Ważną różnicą między psychologiem, psychoterapeutą
a psychiatrą jest fakt, że tylko psychiatra może wystawiać recepty i L4.

PSYCHOTERAPEUTA

Psychoterapeutą jest osoba, która ukończyła studia wyższe (najczęściej Psychologię lub Medycynę, rzadziej inne kierunki np. Pedagogikę czy Socjologię) oraz ukończyła specjalistyczny kurs z zakresu psychoterapii. Może to być szkoła w nurcie humanistycznym, behawioralno-poznawczym, psychodynamicznym, psychoanalitycznym (psychoanalityk) lub egzystencjalnym. Szkoły te różnią się od siebie np. podejściem do pracy z klientem,  przebiegiem samej sesji (częstotliwość sesji, czas trwania terapii, forma interwencji) czy nazewnictwem zachodzących  mechanizmów. Często by zostać psychoterapeutą należy poświęcić 9 lat nauki (5 lat studiów oraz 4 lata specjalistycznego kursu).

Do psychoterapeuty możemy zostać skierowani przez lekarza psychiatrę lub sami bezpośrednio możemy się do niego zgłosić. Różnica między psychologiem a psychoterapeutą polega na tym, że psychoterapeuta posiada dodatkową, wykraczającą poza ramy studiów psychologicznych wiedzę w zakresie prowadzenia psychoterapii. Do psychoterapeuty możemy zwrócić się np.: z depresją, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, objawami psychosomatycznymi, jak również w sytuacji przeżywania cierpienia, żałoby, problemów małżeńskich, relacyjnych czy wychowawczych. Należy podkreślić, że z usług psychoterapeutycznych korzystają również osoby zdrowe, które chcą lepiej poznać siebie, rozwijać swoje relacje interpersonalne lub uwalniać swoje zasoby. Psychoterapia jest procesem rozłożonym w czasie, często niełatwym jednak wartym podjęcia, gdyż przynosi efekty m. in. podnosi jakość życia, przyczynia się do ustąpienia objawów, pozwala pogłębiać relacje z ludźmi.

Zachęcam do kontaktu​

Zadzwoń lub napisz